easy website builder software build your own website Panexe
Tjenester
Filosofi
Om Panexe
Verdier
Ledelse
Kontakt

Bjørn Olsen er grunnlegger og daglig leder av Panexe. Han har nær 25 års lederfaring fra Forsvaret hvorav flere år i multinasjonale miljøer. De siste årene med ansvaret for omfattende internasjonal virksomhet i regi av Forsvarets mer spesielle tjenester og som styrkesjef for ulike nasjonale bidrag i utlandet.  Han er også Partner i Heymdal AS.

Han har tidligere hatt ansvaret for nasjonal kompetanseoppbygging innen rammen av NATO, samt hatt lederfunksjoner ved Handelshøyskolen BI og innen frivillige organisasjoner. I sistnevnte med blant annet nasjonalt operativt ansvar og utdanning av både nasjonale, regionale og lokale ledere innenfor idretten. En fellesnevner de siste 15 årene har vært utfordringer knyttet til endringsledelse.

Bjørn Olsen har sin utdannelse fra Forsvaret med Befalsskole, Krigsskoler og Stabsskole. Han har videre studert informatikk og statsvitenskap, og har i tillegg en mastergrad innen ledelse og en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Ledelse Panexe AS

   Org.nr.: 997 226 968 MVA                                                      post@panexe.no                                                                       Tlf: 99 50 70 90