easy website builder software build your own website Tjenester
Filosofi
Om Panexe
Verdier
Ledelse
Kontakt
Panexe

Ideen om Panexe [pan-overalt, exe-utøvende] ble etablert i 2007 og realisert fire år senere. Omskrevet betyr Panexe gjennomgripende ledelse og i praksis handler det om å få fellesskapet - organisasjonen - til å prestere optimalt sammen. Med optimalt menes her likevekten mellom resultatoppnåelse og ressursbruk. Utfordringen er imidlertid konfliktpotensialet mellom individuell og kollektiv rasjonalitet. Dette er sentralt i Panexe sin tilnærming til ledelse og ledelsesutfordringer.

Bakgrunnen for etableringen av Panexe er sammensatt. Det som startet intuitivt, har over tid endret seg til å bli en svært bevisst ledelsesfilosofi. Grunnlaget er skapt gjennom komplementære studier og ikke minst betydelig ledelseserfaring. Erfaringene har vist at ledelse er både universelt og spesielt. Prinsippene for ledelse er universelle, mens utøvelsen er spesiell for hver enkel leder. Grunnlaget for det spesielle finnes i rammefaktorene - det vi i Panexe kaller preledelse.

Om Panexe

En viktig målsetting er å tilby relativt enkle løsninger på kompliserte problemstillinger. Dette gjøres ved å løfte utfordringene til et prinsipielt nivå, bryte dette ned i enkeltfaktorer og deretter omforme dette til praktiske løsninger. Vår filosofi, og derav de utledede metoder og verktøy, bidrar til at oppdragsgiver står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. I en verden som blir stadig mer omskiftelig, vil en lærende og prestasjonsrettede organisasjonen ha et fortrinn.  I tillegg vil en slik organisasjonstilstand redusere behovet for stadige omstillinger og tyngre endringsprosesser.

   Org.nr.: 997 226 968 MVA                                                      post@panexe.no                                                                       Tlf: 99 50 70 90