easy website builder software web page software Panexe
Tjenester
Filosofi
Om Panexe
Verdier
Ledelse
Kontakt

Sammendrag av vår organisasjons- og ledelsesfilosofi

Panexe har utviklet en helhetlig organisasjons- og ledelsesfilosofi. Her har vi brutt det tilsynelatende kompliserte ned i enkeltfaktorer. Dette forenkler forståelsen av sammenhenger og gir rom for presise korreksjoner. Hensikten er å bidra til at din organisasjon skal bli mer lærende og prestasjonsrettet, samt øke mulighetene for suksess over tid. 

Filosofien bygger på en resultatorientert og  intensjonsbasert ledelse. Den fokuserer spesielt på institusjonalisert bevissthet og kontinuerlige justeringer.  Grunnlaget til filosofien hviler på tre søyler, og lik en barstol med tre ben, er det essensielt at søylene er i balanse og robuste nok til å tåle vekten av organisasjonen. Alternativt vil organisasjonen måtte bruke unødig mye energi for ikke å falle.

 

  • Den første søylen er etableringen av en klar visjon og entydige målsettinger, og at det skapes eierskap for dette i hele organisasjonen. Målsettingene må kunne brytes ned på en hensiktsmessig måte, helt ned til individnivå, og målene må kunne omsettes til prosesser. For at prosessene skal være hensiktsmessige, må medarbeiderne i nødvendig grad være kjent med konteksten organisasjonen opererer i.
  • Den andre søylen kaller Panexe preledelse. Preledelse kan sammenliknes med bedriftskultur brutt ned i enkeltfaktorer, og er strukturene som definerer og setter rammene for samhandling. Preledelse omfatter identitet, verdier, prosesser og språk. Disse faktorene er alltid til stede og fylles av krefter i organisasjonen, med eller uten ledelsens inngripen. En bevisstgjøring av preledelse bidrar til å forstå roller, reguleringer og samhandlinger på tvers av organisasjonen. Den vil enten hemme eller fremme organisasjonens prestasjonsevne, avhengig av innhold, og er i sum en kritisk suksessfaktor for ledelsens evne til å styre.


  

  • Den tredje søylen er ledelse. Ledelse er i sin absolutte form kun grenseregulering. Alt annet er situasjonsbetinget og kontekstuell påfyll. I mangel av grenseregulering vil subkulturer, usikkerhet, mistrivsel, ekskluderinger, etc., lett få rotfeste. En bevisstgjøring av ledelse vil bidra til å skape stabilitet og trygghet både for lederen selv og resten av organisasjonen.

   Org.nr.: 997 226 968 MVA                                                      post@panexe.no                                                                       Tlf: 99 50 70 90