web page software easy website builder software Tjenester
Filosofi
Om Panexe
Verdier
Ledelse
Kontakt
Panexe

Våre verdier er:

  • integritet
  • kvalitet
  • konfidensialitet.

Disse gjennomgripende rettesnorene betyr at vi står etisk og moralsk ansvarlig for alle våre tjenester, at vi garanterer høy faglig standard og at tjenestene leveres i henhold til etablerte forventninger. I tillegg betrakter vi all informasjon tilknyttet oppdragsgiver som oppdragsgivers eiendom og behandler dette med største fortrolighet.

   Org.nr.: 997 226 968 MVA                                                      post@panexe.no                                                                       Tlf: 99 50 70 90